Brukervilkår

Generellt
Vennligst les disse brukervilkårene for expecit.no ("Brukervilkårene") nøye før du bruker nettstedet under domenet http://expecit.no («expecit.no"). expecit.no drives av Alles Transport og Budfirma AS (org.nr.979 610 084) med registrert adresse Hinna Gml Togstasjon, 4020 Stavanger ("Tjenestetilbyder"). Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på kontakt@expecit.no

Opprettelse av konto
Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på expecit.no. Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Tjenestetilbyder umiddelbart. Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig. Tjenestetilbyder kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

Størrelse på bil / Korrekte dimensjoner / lasting
Avsender er pliktig til å oppgi nøyaktige mål og vekt på hver forsendelse. Oppgir avsender feil mål/vekt, faktureres overvekt / mål etter transportørs egne rater. Like så, er transportøren selv ansvarlig for å sende ut bil som er stor nok til at lasten kan lastes på bil. Trengs det lift/kran eller lignende, må dette oppgis fra avsender. Transportør er selv pliktig til å komme med ny bil, som er større hvis lasten ikke kan lastes på sendt bil.

Bud fra transportør
Budet som transportøren gir, skal inneholde alle "faste" kostnader. Dvs: bompenger, faktura gebyr, miljøgebyr o.l

Ventetid, for sen opphenting / levering / kansellering
expecit.no er en portal som kobler sammen avsender med transportør. Blir det venting ved opphenting, for sen leveranse eller andre utfordringer med leveringen, gjelder avsender / transportørs egne rater og gebyrer. expecit.no fraskriver seg alt ansvar ved ventetid og opphentinger. Transportør bekrefter under tilbuds fasen om han kan levere innen deadline, og hente til avtalt tidspunkt. Skjærer dette seg, må dette diskuteres mellom avsender og transportør. Må avsender av en eller annen grunn kansellere sendingen etter oppdrag er gitt til transportør, må avsender gi beskjed om dette så fort som mulig. Avsender og transportør avtaler direkte eventuell kompensasjon. expecit.no er bare en formidler av oppdrag.

Skade på gods under sending
expecit.no er en portal som kobler sammen avsender med transportør. Skjer det skade på gods under sending, blir det en sak mellom avsender og transportør. expecit.no avskriver seg alt ansvar under sending. Vår oppgave er å formidle tilbud. Transportselskap er selv ansvarlig for hele forsendelsen. Dersom du som avsender oppdager skade du mener er forårsaket av transportør, skal dette rapporteres til expecit.no umiddelbart etter at du ble klar over skaden, og senest 24 timer etter levering av vare er skjedd. Dersom du unnlater å rapportere om skader som beskrevet i dette avsnittet, eller unnlater å samarbeide ved undersøkelse, kan expecit.no og/eller forsikringsselskapet avvise ethvert krav om utbetalinger knyttet til den aktuelle skaden.

Priser
Det er gratis å registrere seg å være medlem av vår portal. Ved å sende / transportere en pakke med expecit.no, aksepterer du vår handlingfee på 4,99% av totalbeløpet. Det vil si at vi fakturerer din bedrift for 4,99% av totalbeløpet på forsendelsene / transportoppdraget.

Fakturering
Faktura fra expecit.no har 14 dager forfall.

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene
Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.
Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på expecit.no umiddelbart opphøre.

Ansvarsfraskrivelse
Expecit.no er en tjeneste som hjelper avsendere og transportører med å komme i kontakt på en enkel og effektiv måte. expecit.no tilbyr en plattform for avtaleinngåelse mellom avsender og transportør. expecit.no skal ikke under noen omstendighet anses part i noen avtale om transport. expecit.no frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for transportørs oppfyllelse, dette inkluderer blant annet: deadline, skader på gods, venting, kanselleringer og andre ting som faller naturlig under.

Bedrifter i tjenesten
expecit.no skal kun inneholde seriøse avsender selskap og transportører. Ved uaktsom oppførsel, eller brudd på våre regler, kan expecit.no deaktivere brukerkontoen uten forvarsel.

Lovvalg
Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.